MŠ Krčmaň
  1. MSKrcman.cz
  2. Informace pro zájemce

Informace pro Zájemce

Máte zájem aby Vaše děti navštěvovaly právě naší mateřskou školu? Zde se dovíte vše potřebné! Následující dokumenty Vám budou užitečné při nástupu do naší MŠ:

Zápis

Zápis do mateřské školy probíhá periodicky a to většinou v měsíci květnu předchozího školního roku. Přesnější datum vždy včas upřesníme, například v sekci Roční plán akcí . V případě, že Vám termín nebude vyhovovat, je možné si domluvit individuální termín.

Přijetí dítěte není závislé na jeho bydlišti. Přijímáme i děti mladší tří let za předpokladu, že jsou schopné základní sebeobsluhy. S sebou si přineste rodný list dítěte. Všechy ostatní formuláře je možné přinést vyplněné, nebo je obdržíte při příchodu na zápis.

Úplata za předškolní vzdělávání

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanovena takto: Měsíční částka úplaty pro školní rok činí 800,-Kč.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce. Školné se hradí pomocí bankovního převodu a to na č.ú. 1809653369/0800. Jako variabilní symbol se uvádí datum narození dítěte (vždy 8 místné číslo) a do poznámky jméno dítěte.

Upozornění
Jestliže zákonný zástupce opakovaně  neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, může ředitelka školy dle zákona  č. 561/2004 Sb., § 35 odstavce d. rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání  dítěte.

Co děti potřebují do mateřské školy

Všechny věci je dobré řádně označit, aby nedošlo k záměně a umístit do visacího pytlíku či batůžku.

Do šatny
náhradní spodní prádlo, trička, ponožky, punčocháče, holinky, popř. botasky či tenisky na pobyt  venku
Do třídy
uzavřené papuče NE PANTOFLE! , pohodlný oděv (legíny, tepláky), zástěrku na výtvarné činnosti 
Na pobyt venku
jiné oblečení než do třídy dle aktuálního počasí a ročního období
Na spaní
pyžamo

Stravování

Vzhledem k nízké kapacitě naší školy máme pouze výdejnu stravy. Stravu dovážíme ze školní jídelny, která je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace. Veškeré informace k obědům najdete na webových stránkách školní jídelny Nedvědova.

Jídelna Nedvědova

Stravu odhlašujte nejpozději do 10:00 předchozího pracovního dne, buď telefonicky ve školní jídelně, nebo na internetových stránkách www.strava.cz (číslo výdejny 3971 !!) .

Pokud nestihnete stravu odhlásit včas, bude Vám vydána do jídlonosiče. V případě nemoci se strava vydává do jídlonosiče pouze první den.